محمد الجواد ولادت سرود دل منوبسته به نامش جوادمظاهر کثیری نژاد

دل منو بسته به نامش به نامش به نامش جواد
کبوتر دل رو یه روز میبره روی بامش جواد
هرکی که امامش رضا بود حالا هست امامش جواد
نفس رضا و یکی در میون تو کلامش جواد
شاخ شمشادی، ای آقا زاده        بس که کرم داری و جود اسمت جواده
چی بخوام موندم، پای سجاده     بس که کرم داری و جود اسمت جواده
دل منو برده تا خدا، حرم امام رضا، حرم تو بیشتر آقا
حرم تو حکم وطنم، یه کاری کن بزنم، کم به این در اون در آقا
تاج سر امام رضا، پسر امام رضا 2  فداتون آقا 2

خونه ی رضا شد به یمن وجودت بهاری جواد
با اومدنت بر پدر واجبه شکرگذاری جواد
یکی یه دونه هستی و سر گل و ته تغاری جواد
همدم رضا توی دارایی و تو نداری جواد
مادرت خندون، پدرت شاده    بس که کرم داری و جود اسمت جواده
دلِ تو وعده، به دلم داده         بس که کرم داری و جود اسمت جواده
صورت گل تو گندمه، دلربای مردمه، از نواده های سیبی
پدر تو شاه هشتمه، خونه عمه تم قمه، نگو پیش ما غریبی

تاج سر امام رضا، پسر امام رضا 2  فداتون آقا 2

سردر بهشت حک شده بود امام جوونا جواد
همیشه گره خورده اسمت به نام جوونا جواد
از می شما بود که پر بوده جام جوونا جواد
رسم و راه مردونگیت شد مرام جوونا جواد
با همه صافی، با همه ساده     بس که کرم داری و جود اسمت جواده
مرغ بامت از، قفس آزاده       بس که کرم داری و جود اسمت جواده
منو ببر از حرم آقا، یه سرم به کربلا، روزیمون کن جون مادر
کاظمین تا قبر حسین، پیاده با شور و شین، غذاشم مهمون مادر

تاج سر امام رضا، پسر امام رضا 2  فداتون آقا 2

مظاهر کثیری نژاد
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]