ام البنین رحلت نوحه فاطمه ام العباسمحسن حسن آبادی

بعد از آن ظلم و کینه  میروم از مدینه
ناله کم کن عزیزم  / ای سکینه
روضه های عاشورا   سوزد این قلب من را
پر کشیده دل من / تا کربلا
      فاطمه    ام العباس
*****
از غم مشک سقا   با چه رو پیش زهرا
من روم ای خدایا / واغریبا
گرچه دل نا امیدم   شکر ، که مادر شهیدم
پیش چشمان زهرا / رو سپیدم
     فاطمه     ام العباس
*****
بعد تو گوشه گیرم   یاد حرف بشیرم
دایما فکر مشک و / فکر تیرم
یاد ان مشک پاره     قلب من در شراره 
روضه ی غارت آن / گوشواره
فاطمه     ام العباس

محسن حسن آبادی
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]