علی المرتضی عید غدیر ، ولادت بدون نغمه سنگ لحدم بوى علی ميگيردامیرحسین الفت

اين چرخ به انگشت شما ميگردد
 خاک قدمت عرش خدا ميگردد
 والله قسم خانه كعبه هر روز
 دور سر ايوان طلا ميگردد

*****


شب دست به گيسوى علی ميگيرد
 خورشيد رخ از روى علی ميگيرد
 انقدر زدم سنگ علی بر سينه
 سنگ لحدم بوى علی ميگيرد

*****

مانند خدای خويش بی همتا بود
 روزى خور سفره اش همه دنيا بود
 گويند علی به دست خیبر شكنش
 انگشتر "يا فاطمة الزهرا" بود

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]