موضوع نامشخص - بدون دسته بندی - - -- - -غلوّ و حرکات وهن آلود- - -

س- 1- خواندن شعرها و گفتن سخناني که در آن به صراحت از اهل بيت عليهم السلام به عنوان خدا ياد مي شود، مانند لا اله الا علي 2- به عنوان ابراز محبت به مقام اهل بيت عليهم السلام صداي حيوان درآوردن3- در حال سينه زدن به هوا پريدن 4- ذکر داستان ها و روياها درباره اهل بيت عليهم السلام که با مسلّمات روايي و قرآني منافات دارد 5- خواندن اشعار مدح يا مصيبت با آهنگي که انسان را به حرکت درمي آورد 6- خواندن اشعاري که در آن مقام خداوند متعال در برابر مقام اهل بيت عليهم السلام پايين آورده شود، چه صورت دارد؟
-مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع ، سيد محسن محمودي،جلد5،ص 111

ج-آيت الله خامنه اي(دام ظله العالي):((به طور کلي عزاداري به شيوه ي مرسوم سنتي اشکال ندارد بلکه مستحسن است لکن گفتن جملات مذکور در سؤال يا خواندن اشعار به صورت غنا که مناسب مجالس گناه و معصيت است و يا خواندن اشعاري که مشتمل بر دروغ باشد و يا انجام دادن اعمالي که موجب وهن مذهب مي شود جايز نيست.))
ج- آيت الله بهجت(رحمه الله عليه): ((بايد از اشعار و جملاتي استفاده شود که موافق مذهب اهل بيت عليهم السلام است و مناسب با حفظ شئونات آن بزرگواران مي باشد.))
ج- آيت الله مکارم شيرازي (دام ظله العالي):((عزاداري خامس آل عبا از مهمترين شعائر و رمز بقاي تشيع است ولي بايد به گونه اي برگزار گردد که موجب وهن مذهب نگردد و آسيبي به بدن وارد نشود و مداحان محترم از اشعار کفرآميز يا آلوده به شرک يا مضاميني که در شأن حضرات معصومين عليهم السلام و پيروان آنان نيست خودداري ورزند و استفاده از آلات موسيقي مناسب مجالس لهو و فساد جايز نيست و برهنه شدن به هنگام عزاداري در صورتي که در حضور نامحرم باشد حرام و اگر زنان هم نباشند اشکال دارد.))
ج- آيت الله فاضل لنکراني(رحمه الله عليه):((از به کار بردن عبارات و جملاتي که بوي شرک و کفر مي دهد بايد اجتناب شود . از هر نوع عملي که جنبه توجيه پذيري ندارد و مورد سوء استفاده مغرضان و موجب وهن مذهب مي شود بايد اجتناب شود. اين گونه مراسم بايد به دور از ريا و خودنمايي و هرگونه اغراض دنيوي به طور سنتي و معمول انجام شود تا انشاءالله مقبول درگاه الهي قرار گيرد.از هر نوع عملي که عرفا هتک شمرده مي شود مثل کف زدن و سوت زدن و به کار بردن الفاظ و عبارات رکيک و امثال آن بايد اجتناب شود. هروله در اسلام فقط در قسمتي از سعي بين صفا و مروه براي مردان و هنگام گذر از وادي محسَّر بعد از وقوف در مشعرالحرام به عنوان يک عمل مستحب وارد شده و در غير اين دو مورد به عنوان يک عمل مستحب مشروع نيست.))
ج- آيت الله صافي گلپايگاني (دام ظله العالي):((1- خواندن اشعار و جملات مذکور جايز نيست و بر مستمعين واجب است نهي از منکر کنند. 2- صداي حيوانات درآوردن خلاف متعارف و بسا موهن و معرض اسائه ادب است، خودداري نماييد. 3- تمام اين حرکات بازي و اسباب وهن مذهب است و جايز نيست. 4- اگر با مسلمات مذهب منافات داشته باشد مردود و حرام است. 5- اگر به صورت غنايي و متناسب با الحان لهوي باشد حرام است. 6- حرام است.))

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]