احکام

 • انتشار خواب ها و مطالب وهن آلود در مجالس اهل بیت

  ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۰۸:۵۸

  انتشار مطالب وهن آلود تحت عنوان خواب در برخی کتابها و نشريات نسبت به اهل بيت عليهم السلام موجب بروز برخی نگرانيها شده است، آيا کسی مجاز است خواب خود را (مانند آنکه بگويد حضرت زهرا سلام الله عليها مرا در آغوش خود فشرد با اينکه اين فرد سيادت ندارد) بر فرض صحت برای ديگران منتشر سازد؟ و اساساً از نظر شرعی انتشار و نقل اينگونه خواب ها چه صورت دارد؟

 • غلوّ و حرکات وهن آلود

  ۰۳ آبان ۱۳۸۸ - ساعت ۱۵:۳۱:۰۱

  1- خواندن شعرها و گفتن سخناني که در آن به صراحت از اهل بيت عليهم السلام به عنوان خدا ياد مي شود، مانند لا اله الا علي 2- به عنوان ابراز محبت به مقام اهل بيت عليهم السلام صداي حيوان درآوردن3- در حال سينه زدن به هوا پريدن 4- ذکر داستان ها و روياها درباره اهل بيت عليهم السلام که با مسلّمات روايي و قرآني منافات دارد 5- خواندن اشعار مدح يا مصيبت با آهنگي که انسان را به حرکت درمي آورد 6- خواندن اشعاري که در آن مقام خداوند متعال در برابر مقام اهل بيت عليهم السلام پايين آورده شود، چه صورت دارد؟


 • غلوّ و حرکات وهن آلود

  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۳۶:۲۳

 • تعيين وجه منبر و مداّحي

  ۰۳ آبان ۱۳۸۸ - ساعت ۱۸:۳۱:۰۱

  بعضي مداح ها يا منبري ها وجوه زيادي را براي تبليغ يا مديحه سرايي طي مي کنند. آيا شرعاً طي کردن وجه براي انجام تبليغ يا مديحه سرايي چگونه است؟ و توصيه حضرتعالي به اين افراد چيست؟

 • نقل خواب هاي وهن آور

  ۰۳ آبان ۱۳۸۸ - ساعت ۱۸:۳۱:۰۱

  انتشار مطالب وهن آلود تحت عنوان خواب در برخي کتابها و نشريات نسبت به اهل بيت عليهم السلام موجب بروز برخي نگرانيها شده است، آيا کسي مجاز است خواب خود مانند آنکه بگويد حضرت زهرا سلام الله عليها مرا در آغوش خود فشرد با اينکه اين فرد سيادت ندارد.بر فرض صحت براي ديگران منتشر سازد؟ و اساساً از نظر شرعي انتشار و نقل اينگونه خواب ها چه صورت دارد؟

 • برهنه شدن در عزاداری ها

  ۲۰ مهر ۱۳۸۸ - ساعت ۱۷:۳۱:۰۱

  برهنه شدن عزاداران در عزاداریها برای سینه زنی چه صورت داشته و تکثیر فیلم و سی دی های اینگونه جلسات و نگاه کردن زنان به این فیلم ها چگونه است؟

 • ادعاهای بی اساس و موهوم

  ۲۰ مهر ۱۳۸۸ - ساعت ۱۸:۳۱:۰۱

  برخی در ایام عزاداری مدعی می شوند در دیگ غذا یا شله زرد یا سمنو و امثال آن نام ائمه علیهم السلام یا صورت آنان نقش بسته یا دست مبارک حضرت ابوالفضل علیه السلام در دیگ مشاهده شده متأسفانه عده ای را با این مسائل سرگرم و بعضاً دور دیگ به عزاداری و امثال آن پرداخته اند.آیا وقوع چنین مسائل ادعایی ممکن است و در برخورد با اینگونه موارد وظیفه شرعی چیست؟